Rodzaj pokoju 15.05.2022-
02.10.2022.

02.10.2022-
28.12.2022.

Pokój 2 osobowy budynek główny

( cena od osoby)

2660,00

2450,00

Pokój 1osobowy budynek główny i budynek 2

 

2800,00 2520,00

Pokój 2 osobowy podwyższony standard

budynek 2

( cena od osoby)

2800,00 2520,00

Pokój  2 osobowy bez zabiegów opiekun osoby niepełnosprawnej

 
15.05.2022. - 28.12.2022.
1960,00